עצומה

לכבוד:
ראש הממשלה
שר הבטחון
השר לביטחון הפנים
 
גלעד שליט מוחזק למעלה משנתיים בשבי החמאס בתנאים קשים וללא שזכה לביקור נציגי הצלב האדום או לכל זכות אחרת המחויבת על פי אמנת ז'נבה.
 
אנו, אזרחי ישראל, קוראים לכם בזאת להשוות את תנאי כליאת אסירי החמאס הכלואים בישראל לתנאי כליאתו של שליט,במסגרת מגבלות אמנת ז'נבה. כל זאת עד אשר ישוב גלעד שליט לחיק משפחתו בריא ושלם.

 

*
*
*

דרונט בניית אתרים