מזרח תיכון חכם כולנו נרוויח מלמידת הערבית - צבי גבאי 19.2.14

כולנו נרוויח מלמידת הערבית - צבי גבאי 19.2.14

כולנו נרוויח מלמידת הערבית

לאחרונה החליט משרד החינוך לצמצם את לימודי הערבית בבתי ספר תיכוניים. החלטה תמוהה, לנוכח הרמה הנמוכה של ידיעת הערבית הספרותית בישראל, אשר גורמת להבנה קלושה של המנטליות הערבית. אנחנו חיים באזור ששפת העמים החיים בו היא ערבית ומחויבים לדעת ערבית כדי להרגיש שייכות לאזור, להבין את שפתו ואת תרבותו. 
הבנה זו דרושה לא רק לצרכים צבאיים, אלא גם לקשרים אזרחיים ולדו־קיום שאנו שואפים לו. אמנם האזור סוער וקשרים אזרחיים נשמעים הזויים, אך חשוב לעקוב באופן ישיר, ולא בתרגום, אחר האירועים. אנגלית וצרפתית אינן תחליף לידיעת הערבית, ספרותה ושיריה ולבקיאות בהיסטוריה ובתרבות של האזור. כישלונה של ארה"ב (ושל אנגליה) להשליט משטר חדש בעיראק, לאחר הפלת סדאם חוסיין, ואי הצלחותינו להתמודד עם הערבים, נובעים מהבנה מוגבלת של המציאות המזרח־תיכונית. הבנה זו, המתבססת בעיקר על הערכות צבאיות, חסרה היכרות עמוקה עם התרבות הערבית. 
הגורם שעיצב את הלאומיות הערבית וממשיך לדרבנה הוא השפה. שפה זו היא מקור גאוותם של הערבים. בשפה זו קוראים, כותבים ומדברים זה עם זה. זר שרוצה להבין את הערבים חייב ללמוד את שפתם. עוצמתה הלשונית של הערבית נטעה בלב הערבים את האמונה בייחוד שפתם. עושרה המילולי וכללי דקדוקה ההגיוניים חיזקו בליבם תחושה זו. הם האמינו שבגלל תכונות אלו נבחרה על ידי אלוהים לכתיבת הקוראן, וכך זכתה לסממני קדושה נצחיים.
הכרת הערבים ותרבותם תבוא בעקבות קריאת יצירותיהם הספרותיות, ובראש ובראשונה שירתם, שהאומה הערבית קשורה אליה בטבורה ובנימי נשמתה. שירה זו מדוקלמת בכל אתר ואתר ומעל גלי האתר, במועדונים, בירידי שירה, והיא משפיעה על מאזיניה השפעה מאגית. ההתלהבות הגדולה שבה מתקבלים משוררים בעולם הערבי מעידה כאלף עדים על התייחסות הציבור הערבי למשוררים ולשירה. נזאר קבאני, הנמנה עם גדולי המשוררים הערבים במאה ה־20, היטיב לתאר את השתעבדותה של האומה הערבית לשירה הערבית בשירו "השירה היא האימפריאליזם היפה", שבו תיאר כיצד "הערבים נכנעו לאימפריאליזם של השירה". ניתוח שיריה של אום כולת'ום וההתלהבות שהם מעוררים בהמונים היו מסייעים רבות להבנת הקוד התרבותי הערבי. 
עם קום המדינה נוצר בישראל מאגר אנושי הבקי בתרבות ובלשון הערבית. מאגר אנושי זה היה גורם הקשר המרכזי להעברת המסרים הלשוניים והתרבותיים ממדינות ערב לישראל, ולהפך. במרוצת השנים הולך מאגר אנושי זה ומידלדל, ולצערנו לא נעשה די לרעננו בכוח צעיר הבקי לא רק בשפה הערבית, אלא גם בתרבותם של עמי האזור, המעניקה חשיבות רבה לצורה, למבט, לטון ולסגנון הדיבור. 
הבנת העולם הערבי מחייבת אותנו בהרחבת מאגר המזרחנים היודעים את שפתו ואת תרבותו, והמכירים במישרין את התהליכים המדיניים והתרבותיים העוברים עליו. שיתופם של מזרחנים בדיוני הערכה מדיניים וצבאיים על המתרחש במזרח התיכון הוא דבר חיוני. לכן מצופה ממשרד החינוך להגביר את לימוד הערבית, ולא לצמצמו.
פורסם בישראל היום
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים