הפורום למזרח תיכון חכם מזרח תיכון חכם אודות הפורום

הפורום

 

פורום 'מזרח תיכון חכם' הוקם במהלך שנת 2008 במטרה לפתח תהליכים המשפיעים על יצירת אווירה של התנהלות שונה במזה"ת. הפורום לקח לו למשימה לטפל בדרך ההתנהלות מול מדינות המזרח התיכון ולא בתוצאה. הפורום דוגל בשינוי דרך ההתנהלות מבקש להתבסס על יצירתיות מחשבתית והבנה המסד התרבותי האזורי.

 

המאה ה-21 מוצאת את המזה"ת מתפתח פוטנציאלית לכיוונים של חוסר יציבות אזורי, וסכנת הידרדרות. מצב זה הנשען על מגמות מסלימות גוברות, מהווה איום על מדינת ישראל, תוך גרירה אפשרית של המערכת הגלובאלית ליציאה משיווי משקל. כדי למנוע הסלמה ויציאה משיווי משקל, הפורום ישאף להשפיע ולהעלות בקרב הציבור הישראלי אפשרויות שונות להתנהלות אזורית וזאת מתוך תפיסה של אנושיות  ויצירתיות.

 

הפורום שם לו לפניו כמטרה לפעול לשינוי תהליך קבלת ההחלטות וההתנהלות מול סוגיות המזרח התיכון ובו זמנית לפעול באופן אקטיבי מול דעת הקהל והמנהיגות בעולם הערבי, דרך ערוצי הלווין בערבית.

 

קווי היסוד העומדים ביסודו של השיח האסטרטגי אותו מפתח הפורום הם:

 

·         ערוצי תקשורת פתוחים

על מדינת ישראל לשאוף ליחסים של שלום עם מדינות האזור ובמקרים שבהם הדבר אינו מתאפשר עליה לשמר ערוצי דיאלוג פתוחים. במדינות בהן שולטת הנהגה השוללת את קיומה של מדינת ישראל עלינו לפעול מול גורמי אופוזיציה מתונים של אותו העם, מדינה או ישות.

 

·         פעילות במישורים מקבילים

עמי המזרח התיכון ומנהיגיו אינם מתנהלים בערכים מוחלטים – 'גם וגם' הינו מצב יסוד טבעי.

 

·         ההקשר הפרגמאטי והתרבותי

ניהול מדיניות במזרח התיכון חייב להישען על הבנת המניעים של מרכיבי המערכת האזורית והיכולת להכיר בשונות התרבותית הקיימת בין השחקנים השונים בזירה.  

 

·         זמן כמושג תרבותי

תפישת הזמן במזרח התיכון שונה בבסיסה, כלומר: לזרמים השונים במזרח התיכון יש זמן – הישגים זמניים אינם מבטלים את השאיפה אל יעד מיוחל ארוך טווח (פרדיגמה של שיטת הסלאמי).

 

·         אבולוציה או רבולוציה

תהליכי התפתחות של רעיונות, תפישות ושיח במזרח התיכון הינם אבולוציוניים במהותם וזאת משום שבעוד שיצירה ובנייה מחדש מתקבלות בתרבות המערב באופן חיובי הרי שבמזרח התיכון הן נתפשות כמהלך חסר כבוד של מחיקת מורשת העבר. משום כך, התפתחות חייבת להיות אבולוציונית ולא רבולוציונית.

 

·         יוזמה  

ניהול מדיניות פרו-אקטיבית הינה נקודת מוצא הכרחית במזרח התיכון, מדיניות של היגררות והעדר תכנון ארוך טווח מייצרת חוסר בהירות ביחס לתהליכים ולהישגים ומפחיתה את הסיכויים להגיע לפתרונות.

 

           . 

דרונט בניית אתרים